Kontakt oss!

Styret:

Leder: Lars Erik Zetterlund Nilsen, leznilsen@gmail.com, 97 18 16 11
Nestleder: Håkon Stanghelle, haakon@helgelandinvest.no, 97 52 04 69
Styremedlem: Bjørn Rune Sørensen, bjorn.rune.sorensen@snn.no, 95 18 93 18
Styremedlem: Roger Marthinsen, roger@myeimedia.no, 91 81 04 83
Styremedlem: Marlene Jordbru, mj@kph.no, 95 74 79 00
Styremedlem: Børge Henriksen, borge.henriksen@momek.no, 97 66 74 76
Styremedlem: Jan Eirik Hasselberg, jan.erik.hasselberg@celsanordic.com, 90 69 04 73

Sponsorgruppe:

Trond Harry Hansen
Sturle Valla
Lars Møgster
Bjørn Rune Sørensen, bjorn.rune.sorensen@snn.no 95 18 93 18
Svenn Tovås, svenn@tovas.no 91 12 28 82
Kjell Ringstad, kjell.ringstad@outlook.com 95 08 27 63
Sture Rasmussen, sture@sunsport.no  90 88 47 11

Adresse: Ranenget 17 C,
Postboks 1102, 8602 Mo i Rana
E-post: post@mo-il.no