Klubbhusforeningen Mo IL kaller herved inn til årsmøte, onsdag 15. februar 2017 kl. 18:00 på klubbhuset. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være meldt inn til styret på e-post, klubbhus@mo-il.no merket med Årsmøte i emnefeltet, senest 1. februar. 

Saksliste for årsmøtet kan sendes ved henvendelse til samme e-postadresse tidligst 8. februar. 

Agenda for årsmøtet:

Valg

Vanlige årsmøtesaker