KJERNEVERDIER

Ansvarlighet

Ansvarlighet betyr at enhver ressurs som Mo IL forvalter, skal brukes på en forsvarlig og økonomisk måte.

Offensivitet

Vi skal vise kreativitet og mot til å gå nye veier. Gjennom en positiv innstilling til endringer skal dette bidra til utvikling og gjøre Mo IL til en veiviser for fotballen på Helgeland.

Folkelighet

Mo IL skal være en klubb som kjennetegnes med nærhet, åpenhet og tilgjengelighet for alle.

Utvikling

Mo IL ønsker å være en klubb hvor medlemmene utvikler seg både fysisk og mentalt. Vi skal legge til rette for utvikling både som lag og enkeltindivid i topp og bredde.

Begeistring

Begeistring er energi! Begeistring er glede og engasjement. I hundre år har Mo IL klart å begeistre, forarge og engasjere befolkningen i Rana. Det skal vi fortsette med.

FAIR PLAY

Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Alle tilknyttet Mo IL har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. Mo IL er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.

Sentrale stikkord er:

  • Respekt og toleranse for hverandre
  • Alle er like verdifulle
  • Ta avstand fra rasisme og mobbing
  • Respektere dommerens avgjørelser
  • Skape et fellesskap som inkluderer alle