Styrene innkaller herved til ekstraordinære årsmøter i Mo il Allianseidrettslag og Mo IL Toppfotball

Årsmøtene avholdes den 20. november klokken 18:00 på Scandic Meyergården.

Sak: Oppløsning av idrettslagsalliansen, med påfølgende sammenslutning av Mo il Allianseidrettslag og Mo il Toppfotball til et ordinært idrettslag.

Sakslister for begge årsmøtene kan lastes ned her: Sakliste Mo IL nov.2018

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lovnorm §§ 5 til 8.

Velkommen til ekstraordinære årsmøter!

Med vennlig hilsen

Styrene