For interesserte kan referatet fra årsmøtet 24.09. leses her Årsmøtereferat