Styret i Mo IL Toppfotball minner om årsmøtet, mandag 24. september  kl 18:00 på Klubbhuset.

 

Årsregnskap 2017, Årsmelding 2017 og Budsjettforslag 2018 vil fra d.d. være tilgjengelig for
registrerte medlemmer ved henvendelse til styret.

Saksliste:

 1. 1. Valg av ordstyrer, sekretær samt to personer til å signere protokollen
 2. 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 4. 4. Behandling av årsmelding 2017
 5. 5. Behandling av regnskap 2017
 6. 6. Vedta budsjett 2018
 7. 7. Sammenslutning med Mo IL Allianseidrettslag
  – Forslag til vedtak:
  «Mo IL Toppfotball, org.nr. 995 081 903, vedtar
  sammenslutning med Mo IL Allianseidrettslag, org.nr.
  975 746 755, etter sesongslutt 2018.
  Mo IL Toppfotball’s plasser i NFF’s divisjonssystem
  overføres etter sesongslutt 2018, til Rana Fotballklubb,
  org.nr. 920 060 005».
  Som bakgrunn for styrets forslag henviser vi til
  Innkalling til ekstraordinære årsmøter november 2017, og presentasjonen som er fremlagt der.

 

Styret