Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Mo IL Allianseidrettslag.

Tid: Mandag 24.09.2018 kl. 18:00

Sted: Mo ILs klubbhus, Sagbakken

Sak: Oppløsning av allianseidrettslaget og sammenslutning til et ordinært idrettslag.

 

 

Forslag til vedtak :

1. Mo IL Allianseidrettslag vedtar oppløsning av idrettslagsalliansen med påfølgende sammenslutning med idrettslaget Mo IL Toppfotball til et ordinært idrettslag.

2. Styret gis fullmakt til å innfri dokumenterbare økonomiske krav mot det sammenslåtte laget så snart som mulig. Disponering av evt. overskytende beløp fremlegges for beslutning av medlemmene på årsmøte.

 

Til orientering vil det samtidig bli avholdt ordinært og ekstraordinært årsmøte for Mo IL Toppfotball,  med forslag til tilsvarende vedtak vedr. sammenslutning.

Mo IL Toppfotball – ordinært årsmøte mandag 24.09.2018

 

Forslag til vedtak :

1. Mo IL Toppfotball vedtar oppløsning av idrettslagsalliansen med påfølgende sammenslutning av allianseidrettslaget Mo IL Allianseidrettslag og idrettslagene til et ordinært idrettslag.

 

Med hilsen styret for Mo IL Allianseidrettslag