Det innkalles til ekstraordinære årsmøter i Mo IL Allianseidrettslag, Mo IL Toppfotball og Mo IL barn og ungdom.

Tid: Onsdag 29. november klokken 18:00

Sted: Scandic Meyergården

Saksliste: Sammenslåing Mo IL/Stålkameratene.

Se saksinformasjon under, med prosjektgruppas forslag samt presentasjon (lenke til hele dokumentet).

Alle som har betalt medlemsavgift i Mo IL Toppfotball og Mo IL barn og ungdom, har stemmerett.

Styrene

Ekstraord. årsmøte Mo IL allianse

—–

PROSJEKTGRUPPAS FORSLAG

ALTERNATIV A
SAMMENSLÅING AV ALL FOTBALL I STÅL OG MO I NOVEMBER 2017

 • Alle medlemmer i Mo og Stål inviteres med og all fotball samles i ny felles klubb.
 • Eksisterende org.nr. i Stål brukes til fotball. All aktivitet i Mo IL fusjoneres inn på Stålkams org.nr. Stålkam flytter ut annen aktivitet enn fotball til eget org.nr.
 • Klubbene skal ha lik økonomisk inngang til ny klubb (oppsett godkjent av revisor).
 • Utviklingsmidler fra næringslivet på minimum 3,5 mill per år over 5 år (totalt 17,5 mill) vil være tilgjengelig fra oppstart.
 • Ansettelsesprosess av daglig leder, utviklingsansvarlig og trener starter umiddelbart.
 • Klubbutviklingsprosess for å bli kvalitetsklubb starter umiddelbart.

 

ALTERNATIV B
SAMMENSLÅING AV FOTBALL I STÅL OG MO I TO TRINN. BARN OG UNGDOM I 2017. SENIOR OG JR. HØST 2018.

 

 • FK Mo i Rana (arbeidstittel) stiftes 4. desember 2017. Barn og ungdom i Stål og Mo blir medlemmer i ny klubb.
 • Stål og Mo forplikter seg til å flytte alle senior og juniorer til FK Mo i Rana etter sesongen 2018.
 • Mo og Stål forplikter seg til å ikke ha fotballaktivitet etter sesongen 2018 og så lenge FK Mo i Rana eksisterer.
 • FK Mo i Rana overtar plassen til klubben som ligger høgest plassert med a-laget i seriesystemet etter sesongen 2018 (søkes om før 01.10.18).
 • Utviklingsmidlene fra næringslivet til FK Mo i Rana skal i 2018 brukes på Barn og ungdom og klubbutvikling. Ansette utviklingsansvarlig etter 01.01.18. Ansette daglig leder 01.07.18. Ansette trener 01.11.18. Utviklingsmidler til FK Mo i Rana skal ikke brukes på seniorfotball før etter full sammenslåing høsten 2018.
 • Mo ILs klubbhus kjøpes av FK Mo i Rana for takst (4,5 mill) i 2018.

Prosjektgruppas begrunnelse og detaljer til forslagene finnes i egen presentasjon (lenke nederst)!

Prosjektgruppa er sammensatt av representanter fra næringsliv og representanter utpekt av
Mo og Stål. Gruppa har jobbet frem et fundament og forslag til organisatorisk, sportslig og økonomisk struktur for å lykkes med bærekraftig breddefotball og toppfotball i Mo i Rana.

Prosjektgruppa anbefaler alternativ A.

Mo i Rana 15.11.17

Klikk på lenken under for å se prosjektgruppas presentasjon og forslag for en ny klubb:

FK MO I RANA_PRESENTASJON