Arve Ulriksen og Henrik Johansen fikk fruktkurv for sine inspirerende foredrag på dagens impulssamling, mens Kjell Ringstad fikk påskjønnelsen for sitt langvarige, utrettelige arbeid for Mo IL og klubbhuset.

Arve Ulriksen og Henrik Johansen fikk fruktkurv for sine inspirerende foredrag på dagens impulssamling, mens Kjell Ringstad fikk påskjønnelsen for sitt langvarige, utrettelige arbeid for Mo IL og klubbhuset.

Utholdenhet, kunnskap, samspill og bred forankring. Dette var noen stikkord, da to viktige samfunnsbyggere fortalte hvordan de har jobbet for at regionen skal få stor flyplass og en grønn industri i verdensklasse.

Det var i forbindelse med at Mo ILs klubbhusforening hadde invitert til en impulssamling på klubbhuset i formiddag, at MIP-direktør Arve Ulriksen og Polarsirkelen Lufthavnutviklings Henrik Johansen fortalte om hvordan de har jobbet strategisk, for store og viktige samfunnsprosjekt.

Både Ulriksen og Johansen la vekt på at for å lykkes, må prosesser forankres i samarbeid.

– Vi har vært helt bevisste samspill og samarbeid. Forskning slår fast at når aktører innenfor kunnskap, handling og finansiering interagerer, skapes innovasjoner. Dette er også kalt trippel heliks, sa Ulriksen.

Stortinget har vedtatt at det skal bygges ny, stor flyplass i Rana. Målet er oppstart i løpet av 2018.

– Flyplassen vil bety enormt mye for store deler av Helgeland. Hvor mye den vil bety sa Johansen, og påpekte at heller ikke flyplass-arbeidet kunne lyktes uten solid lagspill.

– Vi hadde aldri lyktes under at prosjektet var solid forankret, fra Træna i vest til Hattfjelldal i øst, og i nært samarbeid med både næringsliv og politikere, sa Johansen.

Seansen på klubbhuset samlet representanter fra flere bedrifter i Rana. Opplegget ble avsluttet med at initiativtaker Tore Hagh hentet frem Kjell Ringstad og ga han en hyllest for hans arbeid for Mo IL og klubbhuset.

– I likhet med det Arve og Henrik holder på med, er også vi i klubben avhengige av folk som står på og aldri gir seg. Kjell Ringstad er en slik person som vi ikke kan være foruten, sa Hagh.