Niklas Bakksjø og Kim André Råde er sammen med resten av Mo IL Toppfotball, ambassadører for Rana-regionen som ledende innenfor det grønne skiftet.

Niklas Bakksjø og Kim André Råde er sammen med resten av Mo IL Toppfotball, ambassadører for Rana-regionen som ledende innenfor det grønne skiftet.

Mo ILs nye bortedrakt skal symbolisere og synliggjøre viktigheten av å jobbe for ei bærekraftig framtid – på og ikke minst utenfor banen.

Hjemmekampen mot Kolstad 27. mai tok Mo ILs a-lag den nye, grønne bortedrakten i bruk for første gang. Premieren ble lagt til hjemmebane, som et symbol på at det er her, i Rana-regionen, vi har et av de viktigste kompetansemiljøene for sirkulær økonomi og ei bærekraftig utvikling.

En sirkulær økonomi kan kort forklares slik: Et system der målet er at alle materialer, produkter og ingredienser  skal holde høyest mulig kvalitet og verdi, så lenge som mulig, der det stimuleres til effektiv utnyttelse av ressurser. Gjenbruk skal være et mål – begrepet avfall skal i størst mulig grad anses som rest-ressurser og ressurser på avveie.

Det å implementere en slik tankegang og gjennom dette endre våre vaner, produksjon og forbruk er meget viktig ettersom tilgangen på råvarer er begrenset på et globalt nivå.

En slik prosess og endring av våre vaner, holdninger, produksjon og forbruk, kan omtales som «det grønne skiftet». Mo i Ranas rolle som et lokomotiv og forbilde i dette arbeidet er noe av det Mo IL vil synliggjøre ved å ta i bruk en grønn 2. drakt med slagordet «Go green go arctic». Dette gjør vi i håp om å generere økt oppmerksomhet rettet mot et viktig tema, og hjelpe til med å få synliggjort vår by og region som innovativ, ansvarlig og fremtidsrettet. På denne måten håper vi både å kunne være med på å forme gode holdninger hos alle oss forbrukere, og også bidra til å skape interesse hos personer med kompetanse og kunnskap som kan benyttes i arbeidet med det grønne skiftet morgendagens samfunn.

Samtidig håper vi også å bidra til økt kunnskap om det grønne skiftet, interesse for dette hos morgendagens arbeidstakere – og skape litt stolthet over det flotte og viktige arbeidet som gjøres på dette området.

For Mo IL er også det grønne skiftet som klubb-konsept, et forsøk på å bygge en bærekraftig klubb som skal være med på å gjøre by og region attraktiv, både for dem som allerede bor her og for å få folk til å ønske å flytte hit. Vi ønsker å skape et produkt som publikum vil ha, og som gjennom prestasjoner utvikler en bærekraftig konstruksjon som gjør at vi kan utvikle et enda bedre produkt.

Mo Industripark AS er vår viktigste medspiller i dette konseptet. Administrerende direktør i MIP AS, Arve Ulriksen, har uttalt at han finner det spennende, originalt og interessant at en fotballklubb har tatt initiativ til å fremme det grønne skiftet.

– Det grønne skiftet handler i stor grad om en endring av tankesettet hos hver enkelte av oss, i forhold til både produksjon og forbruk. Her kan Mo IL være ambassadører og en kanal for å skape oppmerksomhet. Dette kan bidra til at man får spredd kunnskap og økt bevisstheten rundt dette, sier Ulriksen.

Våre øvrige gullsponsorer (MBA, Brødrene Dahl, Mye i Media, Helgeland Kraft) har bidratt ved at man ikke krever sin logo på 2. drakten og stiller seg «bak» slagordet og logoen «Go green go arctic», mens generalsponsor Helgeland Sparebank har latt slagordet «Go green go arctic» overta hovedplassen på brystet som banken har innehatt i flere år.

Vi har imidlertid plass til, og behov for, langt flere medspillere på laget. Skal vi lykkes, er det viktig at vi spiller hverandre gode!